ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤ. & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤ. & ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.
ΑΘΗΝΩΝ & ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνίας 24100
Τηλέφωνο: 2721063270
Fax: 2721022865