ΤΣΑΙΡΗΣ ΑΧΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΙΡΗΣ ΑΧΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΛΑΝΤΙΩΝ 224
ΧΑΛΚΙΔΑ Ευβοίας 34100
Τηλέφωνο: 2221029287
Fax: 2221023005