ΣΥΝΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΒΑΦΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΒΑΦΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Ι.ΜΑΡΚΑΚΗ - ΚΟΥΜΠΕ
ΧΑΝΙΑ Χανίων 73300
Τηλέφωνο: 2821094433
Fax: 2821097410