Σ. ΠΕΤΣΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Σ. ΠΕΤΣΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Βοιωτίας 32011
Τηλέφωνο: 2262031501
Fax: 2262031501
Email: sales@petsastools.gr
Url: http://www.petsastools.gr