ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 12
Ν.ΚΟΣΜΟΣ Αττικής 11636
Τηλέφωνο: 2109012171
Fax: 2109014376