ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 208
ΑΙΓΑΛΕΩ Αττικής 12242
Τηλέφωνο: 2105914565