ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-ΤΕΡΨΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ.-ΤΕΡΨΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 31-33
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αττικής 18531
Τηλέφωνο: 2104131716
Fax: 2104116085
Email: sales@prometheus.gr
Url: https://www.prometheus.gr/