ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 56224
Τηλέφωνο: 2310708730
Fax: 2310756801
Email: info@gpcolors.gr
Url: http://www.gpcolors.gr/