ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ 36
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μεσσηνίας 24100
Τηλέφωνο: 2721025550