ΝΤΕΒΕΣ Γ.& Θ. Ο.Ε.

ΝΤΕΒΕΣ Γ.& Θ. Ο.Ε.
ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 20
ΓΑΛΑΤΣΙ Αττικής 11146
Τηλέφωνο: 2102928136
Fax: 2102131188