ΝΙΦΟΡΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΦΟΡΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 76 ΟΒΡΙΑ
ΠΑΤΡΑ Αχαΐας 26004
Τηλέφωνο: 2610424063
Fax: 2610424063