ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ 25Α
ΚΑΒΑΛΑ Καβάλας 65201
Τηλέφωνο: 2510233215