ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6
Ν.ΙΩΝΙΑ Αττικής 14231
Τηλέφωνο: 2102797557
Fax: 2102759531