ΚΑΙΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕΛΦΩΝ 179
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκης 54248
Τηλέφωνο: 2310316306
Fax: 2310317701