ΙΝΤΕΡΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΙΝΤΕΡΚΟΜΒΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Λ.ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 237
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Αττικής 14342
Τηλέφωνο: 2102795848
Fax: 2102772497
Url: http://www.interkomvos.gr/