ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.
Θεσσαλονίκης 56Α
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: 2168093864
Email: rentis@iaponiki.gr
Url: http://www.iaponiki.gr/