ΓΚΙΟΚΑΣ-ΜΠΕΘΑΝΗΣ Α.Ε.

ΓΚΙΟΚΑΣ-ΜΠΕΘΑΝΗΣ Α.Ε.
ΣΠ.ΠΑΤΣΗ 17-19
ΑΘΗΝΑ Αττικής 10447
Τηλέφωνο: 2103464163
Fax: 2103460659
Email: sales@gbtools.gr
Url: https://gbtools.gr/