ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 271
ΠΕΡΑΜΑ Αττικής 18863
Τηλέφωνο: 2104410595