ΑΦΟΙ ΤΡΑΚΑ ΟΕ

ΑΦΟΙ ΤΡΑΚΑ ΟΕ
ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 62
ΓΑΛΑΤΣΙ Αττικής 11146
Τηλέφωνο: 2102920676